Lý thuyết đáng sợ nhất con người từng biết đến?

thumbnail

Bạn đang trên đường trở về nhà khi bạn qua đời.

Một tai nạn xe cộ. Không phải một điều đáng kinh ngạc lắm, nhưng đủ để khiến bạn đi tong. Bạn bỏ lại đằng sau một người phụ nữ và hai đứa trẻ. Đó là một cái chết không đau đớn. Những người cứu hộ đã cố hết để cứu bạn, nhưng không có ích gì cả. Cơ thể của bạn đã bị tổn thương đến mức có lẽ cái chết là điều tốt hơn, tin tôi đi …

Và sau đó, bạn gặp tôi.

Continue reading “Lý thuyết đáng sợ nhất con người từng biết đến?”